ราคาแบตเตอรี่ชนิดน้ำรับประกัน12เดือน
NS40 R/L
เก๋ง
  NS60 R/L
เก๋ง
N50Z R/L
เก๋ง
NS100 R/L
ปิคอัพ
105D31 R/L
ปิคอัพ
N100
รถบรรทุก
N120
รถบรรทุก
N150
รถบรรทุก
N200
รถบรรทุก
35A/11P
45A/13P
60A/11P
75A/15P
90A/19P
100A/17P
120A/21P
150A/25P
200A/35P
1,450
1,600.-
1,800.-
2,200.-
2,600.-
2,800.-
3,400.-
4,300.-
5,200.-
ราคาแบตเตอรี่ ชนิดกึ่ง(MF) รับประกัน12เดือน
38B19L/R
เก๋ง
100-1500cc
46B24L/R
เก๋ง
1500-2000cc
65D26L/R
เก๋ง
1500-2400cc
55D23
เก๋ง
1500-2400cc
80D26 R/L
ปิคอัพ
2000-2500cc
75D31D/L
ปิคอัพ
2000-2500cc
95D31L/R
ปิคอัพ
2500-2800cc
105D31R/L
ปิคอัพ
3000cc
DIN75
เก๋งยุโรป
1600-2400cc
35A/11P
45A/13P
65A/11P
65A/11P
70A/13P
75A/15P
80A/15P
90A/25P
75A/P
1,500.-
1,700.-
1,900.-
2,000.-
2,100.-
2,200.-
2,500-
2,700-
2,600.-
 ราคาแบตเตอรี่ ชนิดแห้ง(SMF) รับประกัน15เดือน
38B19L/R
รถเก๋ง
1000-1500cc
46B24L/R
รถเก๋ง
1500-2000cc
65D26L/R
รถเก๋ง
1500-2400cc
55D23
รถเก๋ง
1500-2400cc
80D26 R/L
รถปิคอัพ
2000-2500cc
75D31D/L
รถปิคอัพ
2000-2500cc
95D31L/R
รถปิคอัพ
2500-2800cc
105D31R/L
รถปิคอัพ
3000cc
DIN75
เก๋งยุโรป
1600-2400cc
35A/11P
45A/13P
65A/11P
65A/11P
70A/13P
75A/15P
80A/15P
90A/25P
75A/P
1,700.-
2,200.-
2,500.-
2,400.-
2,600.-
2,700.-
2,800.-
3,000.-
2,900.-

 

 
ขั้นตอนการเคลมของ แบตเตอรี่รถยนต์ ทุกยี่ห้อ หากเกิดปัญหาเนื่องจากขั้นตอนผลิต

แบตเตอรี่รถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งจากทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ ลูกค้าอาจจะประสบปัญหาแบตเตอรี่ที่เสียเกิดจากขั้นตอนของการผลิต คือ เสื่อมสภาพก่อนหมดการรับประกันจากทางผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆซึ่งแต่ละยี่ห้อซึ่งจะมีมีขั้นตอนในการส่งเคลมแบตเตอรี่ไปยังผู้ผลิตดังนี้
1. โทรหาร้านมิตรภาพแบตเตอรี่เพื่อจะทำการนัดวันและเวลาเพื่อไปทำการตรวจเช็ควิเคราะห์แบตเตอรี่ ให้บริการในเขตพื้นที่บริการเท่านั้น ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ จะเตรียมเครื่องมือเพื่อทำการเช็ควิเคราะห์ระบบไฟรถยนต์ และระบบแบตเตอรี่  ถ้าวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วพบว่าแบตเตอรี่เสียจากการผลิต ทางร้านจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ แต่หากไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากการผลิตแบตเตอรี่หรือไม่ ก็จะส่งการส่งไปทาง บริษัทผู้ผลิตเพื่อทำการ ตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง โดยทางร้านจะมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อให้ลูกค้ามีรถใช้ในระหว่างที่  รอผลตรวจจากบริษัทผู้ผลิต แบตเตอรี่ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบ 3-4 สัปดาห์
2. หากผลการตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่ที่เสียมาจากบริษัทที่ผลิตนั้น ทางผู้ผลิต จะเคลมส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้กับลูกค้า แต่ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าแบตเตอรี่ไม่เสียทำการชาร์จใช้งานได้ปกติ ทางผู้ผลิตจะส่งแบตเตอรี่ลูกเดิมกลับมาให้พร้อมทั้งเอกสารผลการวิเคราะห์แบตเตอรี่จากบริษัทผู้ผลิตส่งให้ลูกค้าว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
3. ทางร้านจะส่งช่างทำการวิเคราะห์เบื้องต้นในวันที่ไปตรวจเช็ค แบตเตอรี่หากแบตเตอรี่เป็นปกติ แต่เกิดจากระบบรถยนต์มีปัญหา เช่น ไดชาร์จไม่ทำงาน, ไฟรั่ว เปิดไฟทิ้งไว้ เป็นต้นทางลูกค้าจะมีค่าบริการในการตรวจสอบ300 บาท
4 กรณีส่งแบตเตอรี่เข้าโรงงานแล้วได้แบตเตอรี่ใหม่ ทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ จะนำแบตเตอรี่ไปติดตั้งให้ โดยไม่คิดค่าบริการ แต่ถ้าได้แบตไม่เสียได้ลูกเดิมกลับมา ทางลูกค้ามารับที่หน้าร้านจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากลูกค้าต้องการให้ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ ไปนำไปคืนให้และติดตั้งให้จะมีโดยจะมีค่าบริการ ซึ่งอัตราค่าบริการเบื้องต้น 300 บาทต่อครั้ง
5. กรณีที่ลูกค้าได้รับแบตเคลมลูกเดิมที่ส่งกลับจากทางโรงงานผู้ผลิต แต่ยังมีข้อข้องใจ ทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่แบตรี่ จะประสานไปยังทางโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อส่งทีมงานช่างเทคนิคมาเพื่อทำการวิเคราะห์ตรวจเช็คระบบรถของลูกค้า ให้อีกครั้งหนึ่ง
เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ 3K
1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น3K รับประกัน 12 เดือนชนิดเติมน้ำกลั่น แบบSMS ชนิดแห้ง รับประกัน15เดือน นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่
2. การ รับประกันของแบตเตอรี่3Kนั้นจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้เช่นไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว
3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯผู้ผลิตทุกกรณี
4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้
ไม่มีการตอกวันที่ติดตั้งหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่
สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยมีการใช้งานเกินกำลังหรือใช้ผิดประเภท
แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรือการต่อพ่วงผิดขั้ว
ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู่มือการใช้งาน
ไฟ ชาร์จเกิน (Over Charge) จ่ายไฟเกิน ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
เปลือก, ฝา, จุก, ผนังแบตเตอรี่ แตกเป็นรอยร้าวเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก
5. ระยะเวลารอผลเคลม รวมถึงได้รับแบตเตอรี่ส่งกลับจากโรงงานของ 3K เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ถ้าได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ทางโรงงานจะส่งมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ แต่ถ้าไม่ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้าที่ส่ง กลับมาที่ ทางร้านมิตรภาพ แบตเตอรี่ ทางร้านจะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.
เงือนไขการรับประกันแบตเตอรี่BOSCH
1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่นS3ของBOSCH’รับประกัน 12 เดือน  แบบS4 ชนิดแห้ง รับประกัน12เดือนแบบS5รับประกัน15เดือน นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่
2. การ รับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการ ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว การจราจล
3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงโดยไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯทุกกรณี
4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้
– ไม่มีการตอกวันที่ติดตั้ง หรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่
– สะพานไฟ , ขั้ว บวก ขั้วลบขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี หรือสายไฟช็อด
-แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภทผิดวิธี
– ไดชาร์จรถยนต์ชาร์จไฟเกิน (Over Charge)ทำให้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูง
– เปลือก, ฝา, จุก,ผนังของแบตเตอรี่แตกเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก หรือไม่มีการรัดหรือ ล็อก ตัวแบตเตอรี่
5. ระยะเวลารอผลเคลม จากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ของ BOSCH นั้น เมื่อทางร้านทำการส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงานใช้เวลาในการตรวจสอบ ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ถ้าผลการตรวจออกมาได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ทางโรงงานจะส่งมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ แต่ถ้าผลตรวจสอบไม่ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเก่าของลูกค้ากลับมาที่ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ ทางมิตรภาพ แบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.
เงื่อนไขไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ FB
1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น รับประกัน 12 เดือน ชนิดเติมน้ำกลั่น แบบSMS ชนิดแห้ง รับประกัน24เดือนหรือ50000กิโลดูว่าอันไหนถึงก่อน
2. การ รับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ของผู้ใช้การขาดการดูแล การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนของผู้ใช้ หรือน้ำท่วม,แผ่นดินไหว ไฟไหม้, ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ อื่นๆ
3. การรับประกันนี้จะสิ้นสุดทันทีหากมีการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางบริษัทฯทุกกรณี
4. การรับประกันแบตเตอรี่FBนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้
สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธีหรือพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
ไม่มีการตอกวันที่ระบุวันติดตั้ง หรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรือใช้งานเกินกำลัง
ระบบไฟชาร์จไฟเกิน  จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
เปลือกแบตเตอรี่ ผนังเซลล์มีรอยแตกราวเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก
5. ระยะเวลารอผลเคลม รวมถึงได้รับแบตเตอรี่ส่งกลับจากโรงงานของ FBเมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ถ้าได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ทางโรงงานจะส่งมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ แต่ถ้าไม่ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้าที่ส่ง เข้าโรงงานกลับมา ทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ซึ่งทางร้าน จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.
เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ GS
1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่นGS รับประกัน 12 เดือนชนิดเติมน้ำกลั่น แบบMFSชนิดกึ่งแห้ง รับประกัน12เดือน นับจากวันเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่หรือวันที่ติดตั้ง
2. การ รับประกันจะไม่รับประกันอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทของผู้ใช้ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ หรือไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว
3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขตัวแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาติใดๆจากทางบริษัทฯทุกกรณี
4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้
ไม่มีการตอกวันที่ระบุขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี
แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรืพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู้มืการใช้งาน
ชาร์จไฟเกิน (Over Charge)ระบบไดชาร์จ  จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
เปลือก, ฝา, จุก, ขั้ว ,ผนังเซลล์แตกเป็นรอยตำหนิจากการใช้งานหรือเกืดจากการโดนกระแทก
5. ระยะเวลารอผลเคลม การตรวสอบของ แบตเตอรี่GSนั้น  เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ทางผู้ผลิตจะส่งผลการตรวจสอบมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ หากผลการตรวจเกิดจาก ผู้ผลิต จะทำการส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ไปส่งติดตั้งให้ แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากการผลิต  จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้ากลับมาให้   ทางมิตรภาพแบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.
เงื่อนไข การรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ PUMA
ทาง PUMA รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่อ 12เดือน นับจากวันที่ติดตั้งแบตเตอรี่
1. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อท่านได้ทำการกรอกรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน โดยมีลายมือชื่อผู้ซื้อในใบรับประกัน และท่านจะต้องส่งใบรับประกันส่วนที่ 2 แก่บริษัทภายใน 7 วันนับจากวันที่ทำการติดตั้งติดตั้ง
2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการรับประกันสินค้า 12 เดือนต้องทำการตอกวันที่ติดตั้งบนแบตเตอรี่ กรองใบรับประกันให้ครบถ้วน มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับประกันแบตเตอรี่ให้ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ นับจากวันที่ซื้อหรือที่ติดตั้งเท่านั้น
3. ลูกค้าจะต้องมีใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัท หากใบรับประกันมีรอยขีดฆ่าแก้ไขอย่างใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการรับประกัน
4. จะต้องนำรถมาตรวจสอบระบบไฟชาร์จและการรั่วของระบบไฟฟ้ารถยนต์ด้วยทุกครั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติเคลมทันที หรือ ส่งแบตฯ กลับบริษัทเพื่อตรวจสอบ ก่อนการอนุมัตเคลม
5. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                 เกิดการตกกระแทก ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ                                                                                                                                                                                                             การนำแบตเตอรี่ไปใช้ในรถคันอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับประกัน                                                                                                                                                                                                 การงัด แงะ หรือ แกะ รวมถึงการพลิกคว่ำแบตเตอรี่ หรือการไม่ยึดแบตเตอรี่ให้แน่น
เกิดการระเบิด การแตก หรือการกระแทกจากภายนอกแบตเตอรี่                                                                                                                                                                                                              เกิดการติดตั้งหรือการใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธี
ระยะเวลารอผลเคลม การตรวสอบของ แบตเตอรี่PUMAนั้น  เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ทางผู้ผลิตจะส่งผลการตรวจสอบมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ หากผลการตรวจเกิดจาก ผู้ผลิต จะทำการส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ไปส่งติดตั้งให้ แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากการผลิต  จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้ากลับมาให้   ทางมิตรภาพแบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.

เงื่อนไข การรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ BOLIDEN
ทาง BOLIDEN ได้มีการรับประกันแบตเตอรี่ไว้ 2 เงื่อนไข คือ
1 แบตเตอรี่ โบลีเด้นรุ่น  ซิลเวอร์เทค SMF หรือ โบลีเด้น ควิกวัน MF ประกันแบตเตอรี่ 12 เดือน
2แบตเตอรี่ โบลีเด้นรุ่น SMF ประกันแบตเตอรี่ 18 เดือน
ทางโบลิเด้นมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
1.การใช้งานแบตเตอรี่ ต้องเริ่มใช้แบตเตอรี่ภายในระยะวันที่กำหนดไว้ในใบรับประกันเท่านั้น
2. แบตเตอรี่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีการใช้งานแบบปกติ ไม่ใช้เงินเกินกำลังของแบตเตอรี่
3. กรณีรถที่ใช้เพื่อการรับจ้าง การพาณิชย์เช่นรถโดยสานประจำทาง รถแท็กซี่ หรือลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากการใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือให้แสงสว่างในรถยนต์ถือเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน
4. ลูกค้าต้องทำการส่งใบรับประกันใน (ส่วนของบริษัทฯ) กลับคืนบริษัทภายใน 15 วัน และต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน
5. ต้องระบุ วันที่ติดตั้งหรือวันที่ซื้อ หรือต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์รับประกัน เดือน/ปี ที่ตัวแบตเตอรี่ทุกครั้งเมื่อเริ่มการใช้งานของแบตเตอรี่  หรือเมื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกัน หากไม่ระบุวันที่เริ่มใช้ , หรือมีการขูดลบ , แก้ไขวันที่ หรือลอกสติ๊กเกอร์รับประกันออก
6. เมื่อพบว่าแบตเตอรี่อาจบกพร่องในระยะเวลาประกัน การขอเคลมต้องส่งแบตเตอรี่ลูกนั้นมายังบริษัทฯ เพื่อส่งให้ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบก่อนเพื่อตัดสินหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ (กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายเคลมแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้ ก่อนรู้ผลตรวจจากโรงงาน ถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขความรับผิดชอบของบริษัทฯ)
7. หากการตรวจสอบแล้วพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากการบกพร่องของขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน ซึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่เสียภายใต้เงื่อนไขประกันหรือเสียในเงื่อนไข เช่น การลัดวงจร, ขั้วขาดภายใน, สะพานไฟขาด ฯลฯ บริษัทฯ จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ แต่หากผลการตรวจพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากความบกพร่องอื่นๆ ที่มิใช่ความบกพร่องของการผลิต ซึ่งเรียกว่า เสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือเสียนอกเงื่อนไข บริษัทฯ จะส่งแบตเตอรี่ที่ตรวจคืน กรณีแบตเตอรี่ไฟหมดแต่ยังไม่เสีย บริษัทฯ จะทำการชาร์จไฟให้เต็มพร้อมทดสอบคุณภาพจนมั่นใจ และจะจัดส่งแบตเตอรี่เดิมคืนให้กับทางร้านผู้จำหน่าย
8. กรณีแบตเตอรี่ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า แบตเตอรี่เสียจากขั้นตอนผลิตทางผู้ผลิต จะเคลมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ในแบบรุ่นเดิม หรือมีความใกล้เคียงกับรุ่นเดิม หากเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงกว่า หรือราคาสูงกว่าผู้ใช้หรือลูกค้า ต้องชำระเงินในส่วนที่เกินให้กับทางร้าน
9. การเสียอื่นๆ ของแบตเตอรี่นอกเงื่อนไขของการรับประกัน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ เช่น หากเกิด ความบกพร่องผิดพลาดของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมแบตเตอรี่ เช่นวิทยุไฟรั่ว สายไฟต่อไม่เรียบร้อย สายไฟเก่า อุปกรณ์ที่ขาดมาตรฐาน สวิทช์ไฟบกพร่องอุปกรณ์เพิ่มเติมดัดแปลงแก้ไข  หรือปล่อยให้แบตเตอรี่มีแรงดันน้อยลงจนไฟหมดหรือขาดการดูแล ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื่องจากสิ่งเหล่านี้
findeen.com