แบตเตอรี่รถยนต์ Volvo XC60
แบตเตอรี่รถยนต์ วอลโว่ เอ็กซ์ซี60 (Volvo XC60)
July 12, 2018
วิธีการอ่านรหัสวันที่ผลิตบนแบตเตอรี่
August 12, 2018
แบตเตอรี่รถยนต์ Volvo XC60
แบตเตอรี่รถยนต์ วอลโว่ เอ็กซ์ซี60 (Volvo XC60)
July 12, 2018
วิธีการอ่านรหัสวันที่ผลิตบนแบตเตอรี่
August 12, 2018

การรับประกันสินค้า และ การให้ความช่วยเหลือลูกค้า


เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไข และ ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทั้งหมดนี้

บทความหมายเลข

901

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับประกัน


1. ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ (เคลมได้) ในกรณีดังต่อไปนี้

1.1 อยู่ในระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกัน คือ ตั้งแต่ 12 – 15 เดือน หรือ 20,000 กม. ขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต

1.2 เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่

1.2.1 การประกอบกลับช่องเชล ( Cell Reversal)

1.2.2 ช๊อตหรือลัดวงจรภายใน ( Internal Cell Short Circuit)

1.2.3 แกนขาด สะพานไฟขาด ( Disconnection)

1.2.4 แกนขั้วขาด ( Terminal / pole Disconnection)

 

หมายเหตุ: โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

***กรณีชดเลยแบตเตอรี่ลูกใหม่ ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ซื้อครั้งแรก


[su_expand more_text=” แสดงเนื้อหาเพิ่ม” less_text=” ซ่อนเนื้อหา” height=”200″ link_color=”#991515″ link_style=”underlined” more_icon=”icon: chevron-circle-down” less_icon=”icon: chevron-circle-up” class=”mtp-expand”]

2. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน (เคลมไม่ได้)

2.1 ไม่ได้กรอกรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในใบรับประกัน หรือมีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

2.2 ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

2.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัน / เดือน / ปี ที่จำหน่าย และไม่ระบุวันที่ใช้งานหรือไม่ตอกเลขวันที่ใช้งาน

2.2.2 มีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

2.3 พ้นระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกันตามที่กำหนด

2.4 ของที่สามารถคืนสภาพเดิมได้โดยการชาร์จ

2.5 ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

2.5.1 เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

2.5.2 เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

2.5.3 เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

2.5.4 เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น

2.5.5 เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)

2.5.6 เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

2.5.7 ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก

2.5.8 การอัดประจุไฟมากเกินไป ( Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over discharging)

2.5.9 เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทรกจากภายนอก

2.6 ความเสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

2.5.1 ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ ( Dry conditioned)

2.5.2 ขาดการอัดประจุไฟเพิ่มเมื่อต้องการ

2.5.3 ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย

2.5.4 สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย

2.7 ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย

2.8 กรณีใช้งานนอกเหนือการสตาร์ทเครื่องยนต์รถยนต์

2.9 กรณีที่สาเหตุเกิดจากตัวรถยนต์เอง

2.10 กรณีที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบรถที่เกิดอาการผิดปกติได้

2.11 กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใส่ในรถที่นอกเหนือจากรถที่ระบุไว้ในใบรับประกัน

2.12 กรณีเกิดจากแผ่นดินไหว, ไต้ฝุ่น, น้ำท่วม, ความเสียหายจากลม น้ำ ที่เป็นภัยธรรมชาติ เช่นเดียวกับภัยจากไฟ, อุบัติเหตุ

2.13 ความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ เช่น เกิดการสปาร์คขั้วละลายหรือเกิดการระเบิดผนังเปลือกแบตเตอรี่แตก หรือถอดขั้วไม่ระวังทำให้ขั้วบวกแตะกับตัวถังรถ ฯลฯ

 

*** การรับประกันนี้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการรับจ้าง หรือ การพาณิชย์

*** โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

*****โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของทางลูกค้าทุกท่าน *****

[/su_expand]

 


บทความหมายเลข

902

บริการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าร้าน แบตเตอรี่มิตรภาพ ระหว่างรอผลการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต

1. บริการแบตเตอรี่สำรองให้ยืมใช้ระหว่างรอผลการรับประกัน*

ผลการเคลม

กรณีผลการเคลม คือ เคลมได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมบกพร่องจากการผลิต , ทางร้าน แบตเตอรี่มิตรภาพ จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (เฉพาะลูกค้านำรถยนต์เข้ามาที่หน้าร้านเท่านั้น)
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้มีการรับประกันตามระยะเวลาต่อจากประกันการรับประกันลูกแรกที่ซื้อ
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้จะเป็นยี่ห้อเดิม รุ่นเดิม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไปเป็นยี่ห้ออื่น หรือรุ่นอื่นได้ แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนให้ ทางเราจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รุ่นอื่นให้ในราคาเดียวกันกับแบตเตอรี่ที่ไม่มีสินค้า

กรณีผลการเคลม คือ เคลมไม่ได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมไม่ได้บกพร่องจากการผลิต ลูกค้าควรจะมารับแบตเตอรี่ที่ร้านภายใน 15 วันทำการ ถ้าหลังจาก 15 วันทำการ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ไม่มารับแบตเตอรี่คืน ทางลูกค้าสามารถขายเป็นแบตเตอรี่คืนทางร้านได้ (ราคาที่รับซื้อจะแปรผันไปตลาดราคาตลาด)

 2. ซื้อลูกใหม่กับแบตเตอรี่มิตรภาพไปใช้ก่อนระหว่างรอผลการรับประกัน**

กรณีผลการเคลม สามารถเคลมได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมบกพร่องจากการผลิต , ทางร้านจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (เฉพาะลูกค้านำรถยนต์เข้ามาที่หน้าร้านเท่านั้น)
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้มีการรับประกันตามระยะเวลาต่อจากประกันการรับประกันลูกแรกที่ซื้อ
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้จะเป็นยี่ห้อเดิม รุ่นเดิม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไปเป็นยี่ห้ออื่น หรือรุ่นอื่นได้ แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนให้ ทางเราจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รุ่นอื่นให้ในราคาเดียวกันกับแบตเตอรี่ที่ไม่มีสินค้า
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปใช้ในระหว่างรอผลเคลมจากโรงงานผู้ผลิต ในกรณีที่ได้รับผลการเคลมว่าเคลมได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ (ลูกค้าต้องมารับเองที่ร้านเท่านั้น) ทางร้านจะคืนเงินให้ 100% จากราคาที่ซื้อในตอนแรก

กรณีผลการเคลม ไม่สามารถเคลมไม่ได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมไม่ได้บกพร่องจากการผลิต ลูกค้าควรจะมารับแบตเตอรี่ที่ร้านภายใน 15 วันทำการ ถ้าหลังจาก 15 วันทำการ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ไม่มารับแบตเตอรี่คืน ทางลูกค้าสามารถขายเป็นแบตเตอรี่คืนทางร้านได้ (ราคาที่รับซื้อจะแปรผันไปตลาดราคาตลาด)

 


หมายเหตุ:

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การบริการแบตเตอรี่สำรองเฉพาะรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น

**ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในกรณีที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองให้ใช้ระหว่างรอผลการรับประกัน

บทความหมายเลข

903

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า จากผู้ผลิต

903-01 | เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ GS

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น GS รับประกัน 12 เดือนชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ MFS ชนิดกึ่งแห้ง รับประกัน12เดือน นับจากวันเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่หรือวันที่ติดตั้ง

2. การรับประกันจะไม่รับประกันอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทของผู้ใช้ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ หรือไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขตัวแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาติใดๆจากทางบริษัทฯทุกกรณี
4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

 • ไม่มีการตอกวันที่ระบุขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
 • สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี
 • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรืพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
 • ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู้มืการใช้งาน
 • ชาร์จไฟเกิน (Over Charge) ระบบไดชาร์จ จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
 • เปลือก, ฝา, จุก, ขั้ว ,ผนังเซลล์แตกเป็นรอยตำหนิจากการใช้งานหรือเกืดจากการโดนกระแทก

5. ระยะเวลารอผลเคลม การตรวสอบของ แบตเตอรี่ GS นั้น  เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ทางผู้ผลิตจะส่งผลการตรวจสอบมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ หากผลการตรวจเกิดจาก ผู้ผลิต จะทำการส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ไปส่งติดตั้งให้ แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากการผลิต  จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้ากลับมาให้   ทางมิตรภาพแบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.

903-02 | เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ 3K

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น 3K รับประกัน 12 เดือน ชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ SMS ชนิดแห้ง รับประกัน 15 เดือน นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่

2. การ รับประกันของแบตเตอรี่ 3K นั้นจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้เช่นไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯผู้ผลิตทุกกรณี

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

 • ไม่มีการตอกวันที่ติดตั้งหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่
 • สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยมีการใช้งานเกินกำลังหรือใช้ผิดประเภท
 • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรือการต่อพ่วงผิดขั้ว
 • ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู่มือการใช้งาน
 • ไฟ ชาร์จเกิน (Over Charge) จ่ายไฟเกิน ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
 • เปลือก, ฝา, จุก, ผนังแบตเตอรี่ แตกเป็นรอยร้าวเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก

5. ระยะเวลารอผลเคลม รวมถึงได้รับแบตเตอรี่ส่งกลับจากโรงงานของ 3K เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ถ้าได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ทางโรงงานจะส่งมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ แต่ถ้าไม่ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้าที่ส่ง กลับมาที่ ทางร้านมิตรภาพ แบตเตอรี่ ทางร้านจะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.

903-03 | เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ FB

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น รับประกัน 12 เดือน ชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ SMS ชนิดแห้ง รับประกัน24เดือนหรือ 50,000 กิโลดูว่าอันไหนถึงก่อน

2. การรับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ของผู้ใช้การขาดการดูแล การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนของผู้ใช้ หรือน้ำท่วม,แผ่นดินไหว ไฟไหม้, ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ อื่นๆ

3. การรับประกันนี้จะสิ้นสุดทันทีหากมีการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางบริษัทฯทุกกรณี

4. การรับประกันแบตเตอรี่ FB นี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

 • สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธีหรือพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
 • ไม่มีการตอกวันที่ระบุวันติดตั้ง หรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
 • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรือใช้งานเกินกำลัง
 • ระบบไฟชาร์จไฟเกิน  จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
 • เปลือกแบตเตอรี่ ผนังเซลล์มีรอยแตกราวเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก

5. ระยะเวลารอผลเคลม รวมถึงได้รับแบตเตอรี่ส่งกลับจากโรงงานของ FB เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ถ้าได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ทางโรงงานจะส่งมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ แต่ถ้าไม่ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้าที่ส่ง เข้าโรงงานกลับมา ทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ซึ่งทางร้าน จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.

903-04 | เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden

ทาง BOLIDEN ได้มีการรับประกันแบตเตอรี่ไว้ 2 เงื่อนไข คือ;

 • แบตเตอรี่ โบลีเด้นรุ่น  ซิลเวอร์เทค SMF หรือ โบลีเด้น ควิกวัน MF ประกันแบตเตอรี่ 12 เดือน
 • แบตเตอรี่ โบลีเด้นรุ่น SMF ประกันแบตเตอรี่ 18 เดือน

ทางโบลิเด้นมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

1.การใช้งานแบตเตอรี่ ต้องเริ่มใช้แบตเตอรี่ภายในระยะวันที่กำหนดไว้ในใบรับประกันเท่านั้น

2. แบตเตอรี่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีการใช้งานแบบปกติ. ไม่ใช้เงินเกินกำลังของแบตเตอรี่

3. กรณีรถที่ใช้เพื่อการรับจ้าง การพาณิชย์เช่นรถโดยสานประจำทาง รถแท็กซี่ หรือลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากการใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือให้แสงสว่างในรถยนต์ถือเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน

4. ลูกค้าต้องทำการส่งใบรับประกันใน (ส่วนของบริษัทฯ) กลับคืนบริษัทภายใน 15 วัน และต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน

5. ต้องระบุ วันที่ติดตั้งหรือวันที่ซื้อ หรือต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์รับประกัน เดือน/ปี ที่ตัวแบตเตอรี่ทุกครั้งเมื่อเริ่มการใช้งานของแบตเตอรี่  หรือเมื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกัน หากไม่ระบุวันที่เริ่มใช้ , หรือมีการขูดลบ , แก้ไขวันที่ หรือลอกสติ๊กเกอร์รับประกันออก

6. เมื่อพบว่าแบตเตอรี่อาจบกพร่องในระยะเวลาประกัน การขอเคลมต้องส่งแบตเตอรี่ลูกนั้นมายังบริษัทฯ เพื่อส่งให้ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบก่อนเพื่อตัดสินหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ (กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายเคลมแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้ ก่อนรู้ผลตรวจจากโรงงาน ถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขความรับผิดชอบของบริษัทฯ)

7. หากการตรวจสอบแล้วพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากการบกพร่องของขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน ซึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่เสียภายใต้เงื่อนไขประกันหรือเสียในเงื่อนไข เช่น การลัดวงจร, ขั้วขาดภายใน, สะพานไฟขาด. ฯลฯ บริษัทฯ จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ แต่หากผลการตรวจพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากความบกพร่องอื่นๆ ที่มิใช่ความบกพร่องของการผลิต ซึ่งเรียกว่า เสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือเสียนอกเงื่อนไข บริษัทฯ จะส่งแบตเตอรี่ที่ตรวจคืน. กรณีแบตเตอรี่ไฟหมดแต่ยังไม่เสีย บริษัทฯ จะทำการชาร์จไฟให้เต็มพร้อมทดสอบคุณภาพจนมั่นใจ และจะจัดส่งแบตเตอรี่เดิมคืนให้กับทางร้านผู้จำหน่าย

8. กรณีแบตเตอรี่ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า แบตเตอรี่เสียจากขั้นตอนผลิตทางผู้ผลิต จะเคลมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ในแบบรุ่นเดิม หรือมีความใกล้เคียงกับรุ่นเดิม หากเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงกว่า หรือราคาสูงกว่าผู้ใช้หรือลูกค้า ต้องชำระเงินในส่วนที่เกินให้กับทางร้าน

9. การเสียอื่นๆ ของแบตเตอรี่นอกเงื่อนไขของการรับประกัน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ เช่น หากเกิด ความบกพร่องผิดพลาดของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมแบตเตอรี่ เช่นวิทยุไฟรั่ว สายไฟต่อไม่เรียบร้อย สายไฟเก่า อุปกรณ์ที่ขาดมาตรฐาน สวิทช์ไฟบกพร่องอุปกรณ์เพิ่มเติมดัดแปลงแก้ไข  หรือปล่อยให้แบตเตอรี่มีแรงดันน้อยลงจนไฟหมดหรือขาดการดูแล ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื่องจากสิ่งเหล่านี้

903-05 | เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ Puma

ทาง PUMA รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่อ 12 เดือน นับจากวันที่ติดตั้งแบตเตอรี่

1. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อท่านได้ทำการกรอกรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน โดยมีลายมือชื่อผู้ซื้อในใบรับประกัน และท่านจะต้องส่งใบรับประกันส่วนที่ 2 แก่บริษัทภายใน 7 วันนับจากวันที่ทำการติดตั้งติดตั้ง

2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการรับประกันสินค้า 12 เดือนต้องทำการตอกวันที่ติดตั้งบนแบตเตอรี่ กรองใบรับประกันให้ครบถ้วน มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับประกันแบตเตอรี่ให้ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ นับจากวันที่ซื้อหรือที่ติดตั้งเท่านั้น

3. ลูกค้าจะต้องมีใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัท หากใบรับประกันมีรอยขีดฆ่าแก้ไขอย่างใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการรับประกัน

4. จะต้องนำรถมาตรวจสอบระบบไฟชาร์จและการรั่วของระบบไฟฟ้ารถยนต์ด้วยทุกครั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติเคลมทันที หรือ ส่งแบตฯ กลับบริษัทเพื่อตรวจสอบ ก่อนการอนุมัตเคลม

5. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

 1. เกิดการตกกระแทก ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 2. การนำแบตเตอรี่ไปใช้ในรถคันอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับประกัน
 3. การงัด แงะ หรือ แกะ รวมถึงการพลิกคว่ำแบตเตอรี่ หรือการไม่ยึดแบตเตอรี่ให้แน่น
 4. เกิดการระเบิด การแตก หรือการกระแทกจากภายนอกแบตเตอรี่
 5. เกิดการติดตั้งหรือการใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธี

ระยะเวลารอผลเคลม การตรวสอบของ แบตเตอรี่ PUMAนั้น  เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ทางผู้ผลิตจะส่งผลการตรวจสอบมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ หากผลการตรวจเกิดจาก ผู้ผลิต จะทำการส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ไปส่งติดตั้งให้ แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากการผลิต  จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้ากลับมาให้   ทางมิตรภาพแบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.

903-06 | เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ Bosch

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น S3 ของ BOSCH รับประกัน 12 เดือน  แบบ S4 ชนิดแห้ง รับประกัน 12 เดือนแบบ S5 รับประกัน 15 เดือน นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่

2. การรับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการ ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว การจราจล

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงโดยไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯทุกกรณี

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

– ไม่มีการตอกวันที่ติดตั้ง หรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่

– สะพานไฟ , ขั้ว บวก ขั้วลบขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี หรือสายไฟช็อด

– แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภทผิดวิธี

– ไดชาร์จรถยนต์ชาร์จไฟเกิน (Over Charge) ทำให้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูง

– เปลือก, ฝา, จุก,ผนังของแบตเตอรี่แตกเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก หรือไม่มีการรัดหรือ ล็อก ตัวแบตเตอรี่

5. ระยะเวลารอผลเคลม จากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ของ BOSCH  นั้น . . . เมื่อทางร้านทำการส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงานใช้เวลาในการตรวจสอบ ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ถ้าผลการตรวจออกมาได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ทางโรงงานจะส่งมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ แต่ถ้าผลตรวจสอบไม่ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเก่าของลูกค้ากลับมาที่ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ ทางมิตรภาพ แบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.