วิธีการดูตำแหน่งขั้วแบตเตอรี่ การอ่านรหัสชื่อรุ่น
August 14, 2018
สาขาทั้งหมดของแบตเตอรี่มิตรภาพ
August 22, 2018

วิธีการดูขั้วแบตเตอรี่ การอ่านรหัสชื่อรุ่น


ไม่ต้องกังวลหากอ่านแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาในบทความนี้ ท่านสามารถทำตามคำแนะนำทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่รับสายท่านได้ง่าย ๆ สำหรับการใช้บริการจากมิตรภาพ

บทความหมายเลข

201

วิธีอ่านชื่อรุ่น Model แบตเตอรี่ แบบ NEW JIS


 

โค๊ตต่าง ๆ  ตามมาตรฐาน NEW JIS มีความหมายตามเงื่อนไขในตารางนี้

ตัวอย่าง  แบตเตอรี่ รุ่น 46B24R-MF

46 B 24 R (S) MF
รหัสรุ่นของแบตเตอรี่

(ส่วนใหญ่แล้ว ยิ่งมีค่ามากจะหมายถึงยิ่งมีประสิทธิภาพมาก)

ขนาดรูปร่างด้านข้างของแบตเตอรี่ (มม.)

 

 

(คลิกที่รูป)
ความยาวของแบตเตอรี่ (ซม.)

 

 

(คลิกที่รูป)
สัญลักษณ์บอกตำแหน่งขั้ว บวก (+) ของแบตเตอรี่
(หากไม่มีการระบุเอาไว้ จะเป็นขั้ว R) (คลิกที่รูป)
สัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแสดงว่าเป็นแบตเตอรี่ขั้วใหญ่

(S =Standard)
ในรุ่น B17, B19, B20 และ B24

 

แบตเตอรี่ชนิดแคลเซียมเมนเทนแนนซ์ฟรี
(Ca-MF)

บทความหมายเลข

202

วิธีดูตำแหน่งข้้วของแบตเตอรี่ กรณีเห็นเครื่องหมายบ่งบอกไม่ชัดเจน
(ขอแนะนำวิธีนี้สำหรับมือใหม่)


 

 

  1. ยืนชิดด้านที่มีขั้วแบตเตอรี่ ให้ด้านที่มีขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองอยู่ ใกล้  ตัวผู้อ่าน
  2. ดูตำแหน่ง ขั้วลบ (-)
    1. หากขั้ว ลบ อยู่ทางด้าน ซ้าย  จะเป็นชนิดขั้ว  L (ตามรูป A ด้านล่าง)
    2. หากขั้ว ลบ อยู่ทางด้าน ขวา  จะเป็นชนิดขั้ว  R (ตามรูป B ด้านล่าง)

รูปผังแสดงตำแหน่งขั้ว

รูปผังแสดงตำแหน่งขั้ว