ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดกึ่งแห้ง และ สเปค

  • รุ่นรถ

  • ประเภทแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)

  • ยี่ห้อแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

GS BATTERY ราคา แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

3K BATTERY ราคา 3K แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดกึ่งแห้งแบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง FB BATTERY ราคา

FB BATTERY ราคา FB แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ FB ชนิดกึ่งแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

Panasonic BATTERY ราคา Panasonic แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic ชนิดกึ่งแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

Yuasa BATTERY ราคา Yuasa แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดกึ่งแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

Boliden BATTERY ราคา Boliden แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดกึ่งแห้ง


แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดกึ่งแห้ง (MAINTENANCE FREE)

แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง หรือแบตเตอรี่ (MAINTENANCE FREE) เป็นแบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้งานไม่ต้องเติมน้ำกรดหรือทำการชาร์จก่อนใช้งานซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ทำการชาร์จไฟจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะนำมาชาร์จก่อนการติดตั้งแต่หากมีการเก็บเกินกว่า6เดือนควรที่จะเช็คไฟก่อนเพราะอาจจะทำให้ไฟในแบตเตอรี่อ่อนลง ก่อนการติดตั้งควรที่จะชาร์จก่อนเพื่อความคงทนของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ที่แทบจะไม่ต้องดูแลเลย หรืออาจจะมีมั่งแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนแบตเตอรี่ชนิดน้ำ ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ทางร้านค้าหรือผู้จำหน่ายส่วนใหญ่นิยมขายกัน เนื่องจากสะดวกรวดเร็วกว่าชนิดน้ำ แต่สิ่งสำคํญที่ผู้ใช้รถควรทราบว่า แบตเตอรี่ชนิดนี้ทำการเติมน้ำกรด และทำการชาร์จมาจากโรงงานเลย ดั้งนันข้อเสียของแบตเตอรี่ชนิดนี้ครวที่จะไม่เป็นแบตเตอรี่แบบเก่าเก็บหรือ ค้างสต็อกเป็นเวลานาน หเงเป็นแบบค้างเก่าเก็บจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่สั่นลง ดั้งนั้นควรตรวจสอบวันเดือนปีที่ผลิตด้วย ส่วนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้น ประมาณ 1-2 ปี หรือไม่เกิน 3 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก