แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

GS BATTERY ราคา แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้งรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
GS 46B24R-MFแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24R-MF, 1,800 ฿
GS 46B24L-MFแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24L-MF, 1,800 ฿
GS MFX-50Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-50L, 1,800 ฿
GS MFX-60Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60L, 2,000 ฿
GS MFX-60Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60R, 2,000 ฿
GS D60R-DLแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น D60R-DL, 2,200 ฿
GS MFX-80Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-80L, 2,300 ฿
GS MFX-70Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-70L, 2,400 ฿
GS MFX-90Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90L, 2,400 ฿
GS-MFX-90Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90R, 2,400 ฿
GS-LBN1แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LBN1-MF, 2,400 ฿
GS XTRA-120Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120L, 2,450 ฿
GS XTRA-120Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120R, 2,450 ฿
GS-MF-175Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MF-175L, 2,500 ฿
GS-MF-175Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MF-175R, 2,500 ฿
GS Q85แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85, 2,600 ฿
GS XTRA 150Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150R, 2,700 ฿
GS XTRA 150Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150L, 2,700 ฿
GS-LBN3-MFแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LBN3-MF, 2,800 ฿
GS MFX-185Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-185R, 2,900 ฿
GS MFX-185Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-185L, 2,900 ฿
GS LN3-MF (DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN3-MF (DIN75), 2,900 ฿
GS MFX-195Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-195L, 3,100 ฿
GS MFX-195Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-195R, 3,100 ฿
GS-LN4แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN4-MF (DIN85), 3,200 ฿
GS MFX-200Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200L, 3,200 ฿
GS MFX-200Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200R, 3,200 ฿
GS-Xtra135Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 135R, 2,400 ฿
GS-Xtra135Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 135L, 2,400 ฿


แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

3K BATTERY ราคา 3K แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดกึ่งแห้งรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
3K-44B19L-ADX60Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX60L, 1,800 ฿
3K-55B24L-ADX65Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX65L, 1,900 ฿
3K-46B24L-MFแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 46B24L-MF, 1,900 ฿
3K-46B24R-MFแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 46B24R-MF, 1,900 ฿
3K-55B24R-ADX65Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX65R, 1,900 ฿
3K-ADX70Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX70L, 2,000 ฿
3K-ADX70Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX70R, 2,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX75L, 2,200 ฿
3K-HB-145Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 145L, 2,400 ฿
3K-HB-145Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 145R, 2,400 ฿
3K-HB-155Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 155R, 2,600 ฿
3K-HB-155Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 155L, 2,600 ฿
3K-ADX2500Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX2500L, 2,500 ฿
3K-ADX2500Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX2500R, 2,500 ฿
3K-ADX3000Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX3000R, 3,000 ฿
3K-ADX3000Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX3000L, 3,000 ฿
3K-ADXLN4แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADXLN4, 3,200 ฿


แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง FB BATTERY ราคา

FB BATTERY ราคา FB แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ FB ชนิดกึ่งแห้งรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 38B19L-MF, 1,700 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น PRO-46B24L (1800L), 1,700 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น PRO-46B24R (1800R), 1,700 ฿
FB-34B17Lแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 34B17L, 1,800 ฿
FB-44B19L-MFแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 44B19L-MF (M-550L), 1,800 ฿
FB-46B24L-MF (M600L)แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 46B24L-MF (M-600L), 1,900 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 55B24L-MF (M-650L), 2,000 ฿
FB-75D26R-MF (M850R)แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 75D26R-MF (M-850R), 2,300 ฿
FB-75D26L-MF (M850L)แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 75D26L-MF (M-850L), 2,300 ฿
FB-HYBRID-F175Rแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น HYBRID F175R, 2,700 ฿
FB-HYBRID-F175Lแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น HYBRID F175L, 2,700 ฿
FB-HYBRID-F3000Lแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น HYBRID F3000L, 2,900 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 65D23L-MF (M-750L), 2,000 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 65D26L-MF (M-800L), 2,200 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 65D26R-MF (M-800R), 2,200 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 80D31R-MF (M-1300R), 2,500 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 80D31L-MF (M-1300L), 2,500 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 85D23L (Q85), 2,500 ฿


แบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

Panasonic BATTERY ราคา Panasonic แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic ชนิดกึ่งแห้งรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
Panasonic-46N19Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 46B19L-MF, 1,800 ฿
Panasonic-50B24Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 50B24L-MF, 1,900 ฿
Panasonic-50B24Rแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 50B24R-MF, 1,900 ฿
Panasonic-75D26Rแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 75D26R-MF, 2,000 ฿
Panasonic-75D26Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 75D26L-MF, 2,000 ฿
Panasonic-75D23Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 75D23L-MF, 2,300 ฿
Panasonic-544L21แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 544L21L-MF, 2,400 ฿
Panasonic-75D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 90D31L-MF, 2,400 ฿
Panasonic-75D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 90D31R-MF, 2,400 ฿
Panasonic-562H26L (DIN55L)แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 562H25L-MF, 2,500 ฿
Panasonic-562H25R-(DIN65R)แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 562H25R-MF, 2,500 ฿
Panasonic571L28-(DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 571L28-MF (DIN75-MF), 2,600 ฿
Panasonic-90D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 100D31L-MF, 2,600 ฿
Panasonic-90D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 100D31R-MF, 2,600 ฿
Panasonic-574H28L (DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 574H28L-MF, 2,700 ฿
Panasonic-110D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 115D31R-MF, 2,800 ฿
Panasonic-110D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 115D31L-MF, 2,800 ฿
Panasonic-DIN100 (60038)แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 60038-MF (DIN100), 3,200 ฿
Panasonic-55B24Lแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 55B24L-MF, 1,900 ฿
Panasonic-55B24Rแบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC รุ่น 55B24R-MF, 1,900 ฿
Panasonic-858H32L-(DIN85)แบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic รุ่น 585H32L-MF (DIN85), 2,700 ฿
Panasonic-125D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic รุ่น 125D31R-MF, 3,000 ฿
Panasonic-125D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic รุ่น 125D31lL-MF, 3,200 ฿


แบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

Yuasa BATTERY ราคา Yuasa แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดกึ่งแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดกึ่งแห้ง ราคา

Boliden BATTERY ราคา Boliden แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดกึ่งแห้งรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
Boliden BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 105H44L-MF, 2,000 ฿

แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดกึ่งแห้ง (MAINTENANCE FREE)

แบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง หรือแบตเตอรี่ (MAINTENANCE FREE) เป็นแบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้งานไม่ต้องเติมน้ำกรดหรือทำการชาร์จก่อนใช้งานซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ทำการชาร์จไฟจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะนำมาชาร์จก่อนการติดตั้งแต่หากมีการเก็บเกินกว่า6เดือนควรที่จะเช็คไฟก่อนเพราะอาจจะทำให้ไฟในแบตเตอรี่อ่อนลง ก่อนการติดตั้งควรที่จะชาร์จก่อนเพื่อความคงทนของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ที่แทบจะไม่ต้องดูแลเลย หรืออาจจะมีมั่งแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนแบตเตอรี่ชนิดน้ำ ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ทางร้านค้าหรือผู้จำหน่ายส่วนใหญ่นิยมขายกัน เนื่องจากสะดวกรวดเร็วกว่าชนิดน้ำ แต่สิ่งสำคํญที่ผู้ใช้รถควรทราบว่า แบตเตอรี่ชนิดนี้ทำการเติมน้ำกรด และทำการชาร์จมาจากโรงงานเลย ดั้งนันข้อเสียของแบตเตอรี่ชนิดนี้ครวที่จะไม่เป็นแบตเตอรี่แบบเก่าเก็บหรือ ค้างสต็อกเป็นเวลานาน หเงเป็นแบบค้างเก่าเก็บจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่สั่นลง ดั้งนั้นควรตรวจสอบวันเดือนปีที่ผลิตด้วย ส่วนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้น ประมาณ 1-2 ปี หรือไม่เกิน 3 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก