ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดน้ำ และ สเปค


แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำ ราคา

GS BATTERY ราคา แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
GS NS60Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น NS60R, 2,200 ฿
GS NS60Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น NS60L, 2,200 ฿
GS N50ZLแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N50ZL, 2,500 ฿
GS N50Zแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N50Z, 2,500 ฿
GS GT120Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT120R, 2,900 ฿
GS GT120Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT120L, 2,900 ฿
GS GT150Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT150L, 3,200 ฿
GS GT150Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT150R, 3,200 ฿
GS LN3-CV (DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN3-CV (DIN75), 3,300 ฿
GS-GT195Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT195L, 3,500 ฿
GS-GT195Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT195R, 3,500 ฿
GS N100แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N100, 3,500 ฿
GS N120แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N120, 4,000 ฿
GS N150แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N150, 5,000 ฿
GS N200แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N200, 6,100 ฿


แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดน้ำ ราคา

3K BATTERY ราคา 3K แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดน้ำรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
3K-NS40ZLแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS40ZL, 1,900 ฿
3K-NS60Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60L, 2,000 ฿
3K-NS60Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60R, 2,000 ฿
3K-Spider125Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Spider125L, 2,300 ฿
3K-N50ZLแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50ZL, 2,200 ฿
3K-N50ZRแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50Z, 2,200 ฿
3K-NS100Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100L, 2,500 ฿
3K-NS100Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100R, 2,500 ฿
3K-DIN65Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65R, 2,600 ฿
3K-DIN65Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65L, 2,600 ฿
3K-DIN75Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75R, 2,700 ฿
3K-NS120Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120L, 2,700 ฿
3K-NS120Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120R, 2,700 ฿
3K-DIN75Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75L, 2,700 ฿
3K-105D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31L, 2,800 ฿
3K-105D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31R, 3,000 ฿
3K-N100แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N100, 3,400 ฿
3K-N120แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N120, 3,900 ฿
3K-N150แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N150, 5,000 ฿
3K N200แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N200, 6,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Spider125R, 2,300 ฿


แบตเตอรี่ FB BATTERY ชนิดน้ำ ราคา

FB BATTERY ชนิดน้ำ ราคา FB แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ FB ชนิดน้ำแบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดน้ำ ราคา

Yuasa BATTERY ชนิดน้ำ ราคา Yuasa แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดน้ำรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
Yuasa 50B24L (NS60L)แบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น 50B24L (NS60L), 1,800 ฿
Yuasa 50B24R (NS60R)แบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น 50B24R (NS60R), 1,800 ฿
Yuasa N50ZLแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น N50ZL, 2,000 ฿
Yuasa N50ZRแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น N50ZR, 2,000 ฿
Yuasa BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น 40B24L, 2,000 ฿
Yuasa NS100Lแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น NS100L, 2,300 ฿
Yuasa NS100Rแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น NS100R, 2,300 ฿
Yuasa NX120Lแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น NX120L, 2,500 ฿
Yuasa NX120Rแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น NX120R, 2,500 ฿
Yuasa DIN65แบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น DIN65, 2,500 ฿
Yuasa BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น 105D31L, 2,800 ฿
Yuasa BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น 105D31R, 2,800 ฿
Yuasa N100แบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น N100, 3,600 ฿
yuasa eb50แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Solar Cell) YUASA รุ่น EB50, , 3,200 ฿
YUASA รุ่น EB65แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Solar Cell) YUASA รุ่น EB65, , 4,100 ฿
YUASA รุ่น EB130แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Solar Cell) YUASA รุ่น EB130, , 5,900 ฿
YUASA รุ่น EB170แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Solar Cell) YUASA รุ่น EB170, , 8,000 ฿

แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดน้ำ ( Lead Acid)

แบบชนิดเติมน้ำกลั่นนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ยุดเริ่มต้นใช้งานแบตเตอรี่เลยทีเดียวแบบชนิดนี้ก่อนใช้งานต้องทำการเติมน้ำกรดขนาดความถ่วงจำเพราะ1400 ถพ และต้องทำการชาร์จก่อนใช้งานให้ได้8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยดูและต้องมั่นดูน้ำกลั่นอยู่บ่อยๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีฝาปิด-เปิดสำหรับเติมน้ำกลั่น ส่วนอายุการใช้งานโดยประมาณอยู่ที่ 2-3 ปี แต่ไม่ควรเกิน 4 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเป็นหลัก และ การดูแลรักษา ถ้าหากมีการดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอก็จะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้น อย่างไรก็ดีเมื่อถึงอายุการใช้งานของมันก็สมควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูก ใหม่ได้แล้วแบตเตอรี่ชนิดนี้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจน้อยลง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาพอที่จะดูแลเรื่องน้ำกลั่นที่จะต้องดูแลทุก สัปดาห์ อีกอย่างร้านจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปไม่ค่อยจะนำมาจำหน่ายแล้วเพราะมีความยุ่งยากในการชาร์จก่อนที่จะติดตั้งให้กับรถลูกค้า