ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดน้ำ และ สเปค

  • รุ่นรถ

  • ประเภทแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)

  • ยี่ห้อแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำ ราคา

GS BATTERY ราคา แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำแบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดน้ำ ราคา

3K BATTERY ราคา 3K แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดน้ำแบตเตอรี่ FB BATTERY ชนิดน้ำ ราคา

FB BATTERY ชนิดน้ำ ราคา FB แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ FB ชนิดน้ำแบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดน้ำ ราคา

Yuasa BATTERY ชนิดน้ำ ราคา Yuasa แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดน้ำ


แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดน้ำ ( Lead Acid)

แบบชนิดเติมน้ำกลั่นนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ยุดเริ่มต้นใช้งานแบตเตอรี่เลยทีเดียวแบบชนิดนี้ก่อนใช้งานต้องทำการเติมน้ำกรดขนาดความถ่วงจำเพราะ1400 ถพ และต้องทำการชาร์จก่อนใช้งานให้ได้8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยดูและต้องมั่นดูน้ำกลั่นอยู่บ่อยๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีฝาปิด-เปิดสำหรับเติมน้ำกลั่น ส่วนอายุการใช้งานโดยประมาณอยู่ที่ 2-3 ปี แต่ไม่ควรเกิน 4 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเป็นหลัก และ การดูแลรักษา ถ้าหากมีการดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอก็จะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้น อย่างไรก็ดีเมื่อถึงอายุการใช้งานของมันก็สมควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูก ใหม่ได้แล้วแบตเตอรี่ชนิดนี้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจน้อยลง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาพอที่จะดูแลเรื่องน้ำกลั่นที่จะต้องดูแลทุก สัปดาห์ อีกอย่างร้านจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปไม่ค่อยจะนำมาจำหน่ายแล้วเพราะมีความยุ่งยากในการชาร์จก่อนที่จะติดตั้งให้กับรถลูกค้า