ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดน้ำ และ สเปค

  • รุ่นรถ

  • ประเภทแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)

  • ยี่ห้อแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)


แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำ ราคา

GS BATTERY ราคา แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำแบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดน้ำ ราคา

3K BATTERY ราคา 3K แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดน้ำรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
3K-NS40ZLแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS40ZL, 1,600 ฿
3K-NS60Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60L, 1,800 ฿
3K-NS60Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60R, 1,800 ฿
3K-N50ZLแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50ZL, 2,000 ฿
3K-N50ZRแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50Z, 2,000 ฿
3K-NS100Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100L, 2,200 ฿
3K-NS100Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100R, 2,200 ฿
3K-DIN65Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65R, 2,400 ฿
3K-NS120Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120L, 2,600 ฿
3K-NS120Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120R, 2,600 ฿
3K-DIN65Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65L, 2,400 ฿
3K-DIN75Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75R, 2,600 ฿
3K-DIN75Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75L, 2,600 ฿
3K-105D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31L, 2,700 ฿
3K-105D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31R, 2,700 ฿
3K-DIN100แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN100, ฿


แบตเตอรี่ FB BATTERY ชนิดน้ำ ราคา

FB BATTERY ชนิดน้ำ ราคา FB แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ FB ชนิดน้ำรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS60L, 1,700 ฿
FB-PRO-75D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น PRO-75D31L, 2,100 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS60R, 1,700 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น N50ZL, 2,000 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น N50ZR, 2,000 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS100L, 2,300 ฿
FB-NS100Rแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS100R, 2,300 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS110R, 2,300 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS110L, 2,300 ฿
FB-HYBRID-F135Lแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น HYBRID F135L, 2,400 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น HYBRID F135R, 2,400 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS125L, 2,500 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS125R, 2,500 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น DIN65 EXI, 2,600 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น DIN77 EXI, 2,700 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น DIN77R, 2,700 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 105D31R (HYBRID F3000R), ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 105D31L (HYBRID F3000L), ฿


แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดน้ำ ราคา

Yuasa BATTERY ชนิดน้ำ ราคา Yuasa แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ

แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa ชนิดน้ำแบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดน้ำ ( Lead Acid)

แบบชนิดเติมน้ำกลั่นนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ยุดเริ่มต้นใช้งานแบตเตอรี่เลยทีเดียวแบบชนิดนี้ก่อนใช้งานต้องทำการเติมน้ำกรดขนาดความถ่วงจำเพราะ1400 ถพ และต้องทำการชาร์จก่อนใช้งานให้ได้8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยดูและต้องมั่นดูน้ำกลั่นอยู่บ่อยๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีฝาปิด-เปิดสำหรับเติมน้ำกลั่น ส่วนอายุการใช้งานโดยประมาณอยู่ที่ 2-3 ปี แต่ไม่ควรเกิน 4 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเป็นหลัก และ การดูแลรักษา ถ้าหากมีการดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอก็จะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้น อย่างไรก็ดีเมื่อถึงอายุการใช้งานของมันก็สมควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูก ใหม่ได้แล้วแบตเตอรี่ชนิดนี้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจน้อยลง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาพอที่จะดูแลเรื่องน้ำกลั่นที่จะต้องดูแลทุก สัปดาห์ อีกอย่างร้านจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปไม่ค่อยจะนำมาจำหน่ายแล้วเพราะมีความยุ่งยากในการชาร์จก่อนที่จะติดตั้งให้กับรถลูกค้า