ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง และ สเปค

  • รุ่นรถ

  • ประเภทแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)

  • ยี่ห้อแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง ราคา

แบตเตอรี่แห้ง GS BATTERY ราคา แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดแห้ง ราคา

3K BATTERY ราคา 3K แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดแห้งแบตเตอรี่ ชนิดแห้ง FB BATTERY ราคา

FB BATTERY ราคา FB แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ FB ชนิดแห้งแบตเตอรี่ ชนิดแห้ง Puma BATTERY ราคา

Puma BATTERY ราคา Puma แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Puma ชนิดแห้งแบตเตอรี่ ชนิดแห้ง Varta BATTERY ราคา

Varta BATTERY ราคา Varta แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Varta ชนิดแห้งแบตเตอรี่ ชนิดแห้ง Bosch BATTERY ราคา

Bosch BATTERY ราคา Bosch แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Bosch ชนิดแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดแห้ง ราคา

Boliden BATTERY ราคา Boliden แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดแห้งแบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดแห้ง ราคา

Energizer BATTERY ราคา Energizer แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Energizer ชนิดแห้ง


แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง หรือ SMF (SEALED MAINTENANCE FREE)

แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง เป็นแบตเตอรี่ที่เมืองหนาวนิยมใช้งานกันมากที่สุด เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ภายในใช้เจลแทนน้ำกรด เพราะเจลจะทนต่อสภาวะอากาศที่เย็นจัด ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้งานกับสภาพอากาศที่เย็น แต่ในบ้านเราซึ่งเป็นเมืองร้อน ได้มีการใช้งานอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบบภายในมีน้ำกรด แต่ออกแบบปาปิดผนึกสนิท ไม่มีรูที่จะเติมน้ำกลั่นเลยซึ่งก็เป็นแบบแบตเตอรี่ชนิดแห้งเหมือนกัน แบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อดีตรงไม่ต้องดูแล เรื่องน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน – แบตเตอรี่แห้ง