แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง ราคา

แบตเตอรี่แห้ง GS BATTERY ราคา แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง



รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
GS D60L-DLแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น D60L-DL, 2,200 ฿


แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดแห้ง ราคา

3K BATTERY ราคา 3K แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดแห้ง



รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
3K-VS40Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS40L, 2,000 ฿
3K-VS60Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS60R, 2,200 ฿
3K-VS60Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS60L, 2,200 ฿
3K-VDS65Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VDS65L, 2,600 ฿
3K-VDS65Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VDS65R, 2,600 ฿
3K-VS80Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS80L, 2,600 ฿
3K-VS80Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS80R, 2,600 ฿
3K-VDS75Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VDS75R, 2,900 ฿
3K-VDS75Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VDS75L, 2,900 ฿
3K-VS120Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS120L, 2,900 ฿
3K-VS120Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS120R, 2,900 ฿
3K-VS150Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS150R, 3,200 ฿
3K-VS150Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS150L, 3,200 ฿
3K-VDS100แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VDS100, 3,400 ฿


แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง FB BATTERY ราคา

FB BATTERY ราคา FB แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ FB ชนิดแห้ง



รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น NS40ZL, 1,600 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 44B19L-SMF, 1,900 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 55B24L-SMF, 2,300 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 55B24R-SMF, 2,300 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD DIN65L-SMF, 2,600 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD DIN65-SMF, 2,600 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 80D26R-SMF, 2,700 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 80D26L-SMF, 2,700 ฿
FB-DIN77แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD DIN75, 3,000 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 95D31L-SMF, 3,100 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 95D31R-SMF, 3,100 ฿
FB-GOLD 105D31R-SMFแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD 105D31R-SMF, 3,200 ฿
FB BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น GOLD DIN100-SMF, 3,600 ฿


แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง Puma BATTERY ราคา

Puma BATTERY ราคา Puma แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Puma ชนิดแห้ง



รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
PUMA-46B19Lแบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น 46B19L, 1,800 ฿
Puma-46B24Lแบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น 50B24L, 2,000 ฿
Puma-46B24Rแบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น 50B24R, 2,000 ฿
PUMA-75B24Lแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 75B24L, 2,300 ฿
PUMA-75B24Rแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 75B24R, 2,300 ฿
Puma-DIN43 (54313)แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น DIN43 (54313), 2,500 ฿
Puma BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 80D26L, 2,600 ฿
Puma-DIN55 (55548)แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น DIN55 (55548), 2,600 ฿
Puma-80D23Lแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 80D23L, 2,700 ฿
Puma-85BR60Kแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 85BR60K, 2,800 ฿
PUMA-90D26Lแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 90D26L, 2,800 ฿
Puma-DIN62 (56219)แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น DIN62 (56219), 2,900 ฿
Puma BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 80D26R, 3,000 ฿
PUMA-57539-(DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น DIN75 (57539), 3,200 ฿
PUMA-115D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 115D31L, 3,200 ฿
PUMA-115D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 115D31R, 3,200 ฿
Puma-DIN100แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น DIN100 (60038), 4,200 ฿
PUMA-586403081-(DIN85)แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น DIN86 (586403081), 4,400 ฿


แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง Varta BATTERY ราคา

Varta BATTERY ราคา Varta แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Varta ชนิดแห้ง



รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
Varta-42B19Lแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 42B20L, 1,900 ฿
Varta-55B24Rแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55B24R, 2,000 ฿
Varta-55B24Lแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55B24L, 2,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55D23L, 2,400 ฿
Varta-80D26Lแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 80D26L, 2,700 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN62(56219), 2,800 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 80D26R, 3,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 105D31R, 3,200 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 105D31L, 3,200 ฿
Varta-DIN75 (57539)แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN75 (57539), 3,200 ฿
Varta-DIN80 Blueแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN80 BLUE, 4,200 ฿
Varta-DIN100 (60044)แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN100 (60044), 4,400 ฿
Varta-DIN80 (59043) Sliverแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN85 (F19), 8,500 ฿


แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง Bosch BATTERY ราคา

Bosch BATTERY ราคา Bosch แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Bosch ชนิดแห้ง



รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
Bosch-42B20Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 42B20L-MF, 2,100 ฿
Bosch-65B24Rแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 65B24R-MF, 2,400 ฿
Bosch-65B24Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 65B24L-MF, 2,400 ฿
Bosch-80D23Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 80D23L-MF, 2,800 ฿
Bosch-DIN45Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น DIN45L-MF, 2,800 ฿
BOSCH BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 80D23R-MF, 2,800 ฿
Bosch-DIN55Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น DIN55L-MF, 2,900 ฿
Bosch-DIN55Rแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น DIN55R-MF, 2,900 ฿
Bosch-90D26Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 90D26L-MF, 3,200 ฿
BOSCH BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 90D26R-MF, 3,200 ฿
Bosch-DIN75Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น DIN75L-MF, 3,500 ฿
Bosch-105D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 105D31L-MF, 3,500 ฿
Bosch-105D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 105D31R-MF, 3,500 ฿
Bosch-DIN75Rแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น DIN75R-MF, 3,500 ฿
Bosch-DIN100แบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น DIN100-MF, 4,500 ฿
BOSCH BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น DIN80-MF, 4,600 ฿


แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดแห้ง ราคา

Boliden BATTERY ราคา Boliden แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden ชนิดแห้ง



รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
Boliden 105H44L-SMFแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 105H44L-SMF, 2,100 ฿
Boliden-106H60R-SMFแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 106H60R-SMF, 2,400 ฿
Boliden-106H60L-SMFแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 106H60L-SMF, 2,400 ฿
Boliden-12H70Lแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12H70L, 2,600 ฿
Boliden-12H70Rแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12H70R, 2,600 ฿
Boliden-12LL43 (DIN45)แบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12LL43 (DIN45), 2,700 ฿
Boliden-12VB65แบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12VB65R, 2,900 ฿
Boliden BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12VB65L, 3,000 ฿
Boliden-12H70Rแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12H90L, 3,200 ฿
Boliden-12FB75 (DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12FB75 (DIN75), 3,300 ฿
Boliden BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 108M100L, 3,400 ฿
Boliden BATTERYแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 108M100R, 3,400 ฿
Boliden-12TL85แบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12TL85, 3,700 ฿
Boliden-12MB100แบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN รุ่น 12MB100, 4,200 ฿

แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง หรือ SMF (SEALED MAINTENANCE FREE)

แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง เป็นแบตเตอรี่ที่เมืองหนาวนิยมใช้งานกันมากที่สุด เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ภายในใช้เจลแทนน้ำกรด เพราะเจลจะทนต่อสภาวะอากาศที่เย็นจัด ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้งานกับสภาพอากาศที่เย็น แต่ในบ้านเราซึ่งเป็นเมืองร้อน ได้มีการใช้งานอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบบภายในมีน้ำกรด แต่ออกแบบปาปิดผนึกสนิท ไม่มีรูที่จะเติมน้ำกลั่นเลยซึ่งก็เป็นแบบแบตเตอรี่ชนิดแห้งเหมือนกัน แบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อดีตรงไม่ต้องดูแล เรื่องน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน – แบตเตอรี่แห้ง