ราคาแบตเตอรี่ GS และ สเปค แบตเตอรี่รถยนต์ GS

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดน้ำรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
GS NS60Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น NS60R, 2,200 ฿
GS NS60Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น NS60L, 2,200 ฿
GS N50ZLแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N50ZL, 2,500 ฿
GS N50ZRแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N50Z, 2,500 ฿
GS GT120Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT120R, 2,900 ฿
GS GT120Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT120L, 2,900 ฿
GS GT150Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT150L, 3,200 ฿
GS GT150Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT150R, 3,200 ฿
GS LN3-CV (DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN3-CV (DIN75), 3,300 ฿
GS GT-195Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT195L, 3,500 ฿
GS GTa195Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GT195R, 3,500 ฿
GS N100แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N100, 3,500 ฿
GS N120แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N120, 4,000 ฿
GS N150แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N150, 5,000 ฿
GS N200แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น N200, 6,100 ฿

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง

 • GS 46B24R-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24R-MF

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 45 | CCA 325

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,500

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,700 ฿
 • GS 46B24L-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24L-MF

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,500

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,700 ฿
 • GS MFX-50L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-50L

  ขนาด 12.7 x 18.7 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 9 | แอมป์ 40 | CCA 356

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,800 ฿
 • GS MFX-60L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60L

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 465

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,800 ฿
 • GS MFX-60R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60R

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 465

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,800 ฿
 • GS MFX-70L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-70L

  ขนาด 17.3 x 23.2 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 65 | CCA 510

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,100

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,300 ฿
 • GS MFX-80L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-80L

  ขนาด 17.1 x 25.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 75 | CCA 568

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,100

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,300 ฿
 • GS MFX-90L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90L

  ขนาด 17.1 x 25.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 75 | CCA 595

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,200

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,400 ฿
 • GS-MFX-90R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90R

  ขนาด 17.1 x 25.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 75 | CCA 595

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,200

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,400 ฿
 • GS XTRA-120L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120L

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 588

  2,500 ฿
 • GS-LBN1-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LBN1-MF

  ขนาด 17.6 x 20.6 x 17.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 45 | CCA 390

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,300

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,500 ฿
 • GS XTRA-120R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120R

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 588

  2,500 ฿
 • GS Q85

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85

  ขนาด 17.3 x 23.2 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 65 | CCA 520

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,400

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,600 ฿
 • GS-Xtra135LGS-Xtra135L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 135L

  ขนาด 17.0 x 30.3 x 22.4 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 85 | CCA 660

  2,600 ฿
 • GS-MF-180L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-180L

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 620

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,500

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,700 ฿
 • GS-MFX-180R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-180R

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 620

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,500

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,700 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150R

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 17 | แอมป์ 85 | CCA 622

  2,800 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150L

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 17 | แอมป์ 85 | CCA 662

  2,800 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190R

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 90 | CCA 680

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,800 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190L

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 90 | CCA 680

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,800 ฿
 • GS-LBN3-MFGS-LBN3-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LBN3-MF

  ขนาด 17.4 x 27.7 x 17.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 18 | แอมป์ 60 | CCA 590

  2,900 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN3-MF (DIN75)

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN3-MF (DIN75)

  ขนาด 17.5 x 27.5 x 19.0 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 17 | แอมป์ 75 | CCA 720

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,900

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  3,100 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN4-MF (DIN85)

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN4-MF (DIN85)

  ขนาด 17.5 x 31.4 x 19.0 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 20 | แอมป์ 85 | CCA 790

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 3,000

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  3,200 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200L

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 18 | แอมป์ 100 | CCA 812

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 3,200

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  3,400 ฿
 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200R

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 18 | แอมป์ 100 | CCA 812

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 3,200

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  3,400 ฿


รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
GS 46B24R-MFแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24R-MF, 1,700 ฿
GS MFX-50Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-50L, 1,800 ฿
GS 46B24L-MFแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24L-MF, 1,700 ฿
GS MFX-60Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60L, 1,800 ฿
GS MFX-60Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60R, 1,800 ฿
GS MFX-80Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-80L, 2,300 ฿
GS MFX-70Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-70L, 2,300 ฿
GS-Xtra135Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 135L, 2,600 ฿
GS MFX-90Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90L, 2,400 ฿
GS-MFX-90Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90R, 2,400 ฿
GS-LBN1-MFแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LBN1-MF, 2,500 ฿
GS XTRA-120Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120L, 2,500 ฿
GS XTRA-120Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120R, 2,500 ฿
GS-MF-180Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-180L, 2,700 ฿
GS-MFX-180Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-180R, 2,700 ฿
GS Q85แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85, 2,600 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150R, 2,800 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 150L, 2,800 ฿
GS-LBN3-MFแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LBN3-MF, 2,900 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190R, 2,800 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-190L, 2,800 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN3-MF (DIN75)แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN3-MF (DIN75), 3,100 ฿
GS MFX-195Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-195L, 3,200 ฿
GS MFX-195Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-195R, 3,200 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN4-MF (DIN85)แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LN4-MF (DIN85), 3,200 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200Lแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200L, 3,400 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200Rแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-200R, 3,400 ฿

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง


Reset

รูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
GS D60L-DLแบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น D60L-DL, 2,300 ฿

ราคาแบตเตอรี่ GS | แบตเตอรี่รถยนต์ GS

ข้อมูลเบื้องต้น แบตเตอรี่ GS

แบตเตอรี่รถยนต์ GS (จีเอส) เป็นแบตเตอรี่อีกหนึ่งแบรนด์ ที่คนไทยคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี และครองใจคนไทยเรามาอย่างยาวนานในเรื่องของความทนทานของการใช้งาน โดยการนำเข้าและผลิตโดยทางบริษัท สยามกลการ จำกัด ถือเป็นผู้นำแบตเตอรี่ GS เข้ามาจำหน่ายใน ประเทศไทยเราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 และได้มีการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ ในนาม บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยใช้มาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัท Japan Storage Battery Co.,Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น เช่น มีการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบในการผลิต โดยใช้ตะกั่วบริสุทธิ์ในการผลิต รวมทั้งแผ่นธาตุ และแผ่นใยแก้วแบบชนิดพิเศษ ทั้งยังมีการควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิศวกรชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีช่างผู้ชำนาญคอยตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่

ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการพัฒนาทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ GS เป็นแบตเตอรี่รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก ISO. 9002/.QS. 9000 ISO 14001 และ ISO/TS 16949/ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ทั้งผู้ผลิตรถยนต์ค่ายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและค่าย ยุโรปรวมถึงอเมริกาโดยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้แบตเตอรี่ GS มีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงและเป็นที่เชื่อถือในท้องตลาดทั่วโลก จนได้รับความไว้วางใจ จากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ อย่างค่าย โตโยต้า,นิสสัน, ฮีโน่, อีซูซุ, ฮอนด้า,จีเอ็ม, มิตซูบิชิ รวมถึงฟอร์ด และ มาสด้า และมีส่วนแบ่งในตลาด สูงสุดถึง 60% ของตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งหมดเลยทีเดียว ทั้งยังเป็น แบตเตอรี่รถยนต์ ราคา ประหยัด ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้แบตเตอรี่จีเอสถึงมียอดขายอันดับหนึ่งในเมืองไทยโดยมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 28 แห่ง ใน 14 .ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว

และด้วยความเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก และเป็นที่ ยอมรับในหลายประเทศ และเป็นแบตเตอรี่รถยนต์เพียงยี่ห้อเดียวที่มี จำนวนโรงงานผลิตครอบคลุมมากที่สุด รวม 28 แห่งใน 14 ประเทศทั่วโลก อันได้แก่ ไต้หวัน, ปากีสถาน, จีน,พม่า,มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, เวียตนาม, ฮ่องกง, อินเดีย และ ญี่ปุ่น ไทย, อินโดนีเซีย, จากเครือข่ายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ GS อยู่ทั่วโลก ทำให้แบตเตอรี่ GS มียอดขายสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก และ เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย

ทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ GS ทุกประเภททุกรุ่น (รวมทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ GS-N150 และ GS-N200) สนใจ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หรือ สอบถาม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 086-303-4343 , 099-373-3535 , 02-120-7562 เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ ต้องยกให้เรา แบตเตอรี่มิตรภาพ

ใบรับรอง GS

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS | แบตเตอรี่ GS

เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ GS

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น GS รับประกัน 12 เดือนชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ MFS ชนิดกึ่งแห้ง รับประกัน12เดือน นับจากวันเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่หรือวันที่ติดตั้ง

2. การรับประกันจะไม่รับประกันอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทของผู้ใช้ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ หรือไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขตัวแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาติใดๆจากทางบริษัทฯทุกกรณี
4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

 • ไม่มีการตอกวันที่ระบุขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
 • สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี
 • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรืพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
 • ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู้มืการใช้งาน
 • ชาร์จไฟเกิน (Over Charge) ระบบไดชาร์จ จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
 • เปลือก, ฝา, จุก, ขั้ว ,ผนังเซลล์แตกเป็นรอยตำหนิจากการใช้งานหรือเกืดจากการโดนกระแทก

5. ระยะเวลารอผลเคลม การตรวสอบของ แบตเตอรี่ GS นั้น เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ทางผู้ผลิตจะส่งผลการตรวจสอบมาที่มิตรภาพ แบตเตอรี่ หากผลการตรวจเกิดจาก ผู้ผลิต จะทำการส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ไปส่งติดตั้งให้ แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากการผลิต จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้ากลับมาให้ ทางมิตรภาพแบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.


ราคาแบตเตอรี่ GS ถูกสุดๆส่งตรงจากโรงงาน GS Battery ซึ่งร้านมิตรภาพแบตเตอรี่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริการส่งเปลี่ยนฟรีทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ พร้อมการรับประกันจาก โรงงาน แบตเตอรี่ GS โดยตรง สนใจสอบถามสั่งซื้อติดต่อที่ Call Center : 02-120-7562 , Hotline : 086-303-4343 ราคาแบตเตอรี่ GS ถูกๆต้องยกให้ร้านแบตเตอรี่มิตรภาพ