กึ่งแห้ง

 • FB 65D26L-MF (S-800L)FB 65D26L-MF (S-800L)

  แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 65D26L-MF (S-800L)

  ขนาด 17.1 x 25.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 35 | CCA 285

  2,300 ฿
 • 65D26L-MF (S-800R)65D26L-MF (S-800R)

  แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 65D26R-MF (S-800R)

  ขนาด 17.1 x 25.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 35 | CCA 285

  2,300 ฿
 • GS MFX-90LGS MFX-90L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90L

  ขนาด 17.1 x 25.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 75 | CCA 595

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,200

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,400 ฿
 • GS-MFX-90RGS-MFX-90R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-90R

  ขนาด 17.1 x 25.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 75 | CCA 595

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,200

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,400 ฿
 • GS XTRA-120LGS XTRA-120L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120L

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 588

  2,500 ฿
 • 3K-HB-145L3K-HB-145L

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 145L

  ขนาด 17.0 x 30.3 x 22.4 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 85 | CCA 660

  2,500 ฿
 • 3K-HB-145R3K-HB-145R

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 145R

  ขนาด 17.0 x 30.3 x 22.4 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 85 | CCA 660

  2,500 ฿
 • Yuasa BATTERY

  แบตเตอรี่รถยนต์ YUASA รุ่น 55D23L-MF

  ขนาด 17.1 x 23.2 x 20.0 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 65 | CCA 356

  2,500 ฿
 • GS-LBN1GS-LBN1

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น LBN1-MF

  ขนาด 17.6 x 20.6 x 17.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 45 | CCA 390

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,300

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,500 ฿
 • GS XTRA-120RGS XTRA-120R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Extra 120R

  ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 588

  2,500 ฿
 • GS Q85GS Q85

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85

  ขนาด 17.3 x 23.2 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 65 | CCA 520

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 2,400

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  2,600 ฿
 • 3K-ADX2500L3K-ADX2500L

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX2500L

  ขนาด 17.0 x 30.3 x 22.4 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 85 | CCA 660

  2,600 ฿
1 2 3 4 5 6