กึ่งแห้ง

 • GS 46B24R-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24R-MF

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 45 | CCA 325

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,500

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,700 ฿
 • GS 46B24L-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24L-MF

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,500

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,700 ฿
 • FB BATTERY 46B24L-MF (S-600L)FB BATTERY 46B24L-MF (S-600L)

  แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 46B24L-MF (S-600L)

  ขนาด 12.7 x 23.7 x 22.7 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 335

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,400

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,700 ฿
 • fb battery 38B19L-MF (S-500)fb battery 38B19L-MF (S-500)

  แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 38B19L-MF (S-500)

  ขนาด 12.5 x 18.4 x 22.7 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 35 | CCA 285

  1,800 ฿
 • GS MFX-50LGS MFX-50L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-50L

  ขนาด 12.7 x 18.7 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 9 | แอมป์ 40 | CCA 356

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,800 ฿
 • GS MFX-60LGS MFX-60L

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60L

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 465

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,800 ฿
 • GS MFX-60RGS MFX-60R

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX-60R

  ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 465

  โปรโมชั่น ส่วนลด ราคา (บาท)
  ราคาพิเศษ! นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หน้าร้านเอง 1,600

  ** ในราคาปกติ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ รัศมีระยะทางไม่เกิน 15 กม. ฟรี! **
  ** หากเกินระยะทางที่กำหนด คิดเพิ่ม 100-200 บาท เงื่อนไขเปลี่ยนไปตามบริษัทกำหนด**

  1,800 ฿
 • 3K-44B19L-ADX60L3K-44B19L-ADX60L

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX60L

  ขนาด 12.9 x 19.7 x 22.7 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 10 | แอมป์ 40 | CCA 310

  1,900 ฿
 • fb battery 44B19L-MF (S-550L)fb battery 44B19L-MF (S-550L)

  แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 44B19L-MF (S-550L)

  ขนาด 12.5 x 18.4 x 22.7 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 40 | CCA 290

  1,900 ฿
 • 3K-46B24R-MF3K-46B24R-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 50B24R(PMF50R)

  ขนาด 12.7 x 23.6 x 22.2 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 400

  2,000 ฿
 • 3K-46B24L-MF3K-46B24L-MF

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 50B24L(PMF50L)

  ขนาด 12.7 x 23.6 x 22.2 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 400

  2,000 ฿
 • 3K-55B24L-ADX65L3K-55B24L-ADX65L

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX65L

  ขนาด 12.9 x 22.8 x 22.5 cm
  ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 50 | CCA 400

  2,000 ฿
1 2 3 4 5 6