ราคาแบตเตอรี่ 3K และ สเปค แบตเตอรี่รถยนต์ 3K

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดน้ำรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS40ZLแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS40ZL, 1,900 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60L, 2,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60R, 2,000 ฿
3K-Spider125Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Spider125L, 2,300 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50ZLแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50ZL, 2,200 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50ZRแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50Z, 2,200 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100L, 2,500 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS100R, 2,500 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65R, 2,600 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN65L, 2,600 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75R, 2,700 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120L, 2,700 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS120R, 2,700 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น DIN75L, 2,700 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31L, 2,800 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 105D31R, 3,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N100แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N100, 3,400 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N120แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N120, 3,900 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N150แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N150, 5,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N200แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N200, 6,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Spider125R, 2,300 ฿

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดกึ่งแห้งรูปรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ/ประเภทราคา
3K-44B19L-ADX60Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX60L, 1,900 ฿
3K-55B24L-ADX65Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX65L, 2,000 ฿
3K-55B24R-ADX65Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX65R, 2,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 50B24L(PMF50L)แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 50B24L(PMF50L), 2,000 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 50B24R(PMF50R)แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 50B24R(PMF50R), 2,000 ฿
3K-ADX70Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX70L, 2,100 ฿
3K-ADX70Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX70R, 2,100 ฿
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX75L, 2,300 ฿
3K-HB-145Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 145L, 2,500 ฿
3K-HB-145Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 145R, 2,500 ฿
3K-ADX2500Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX2500L, 2,600 ฿
3K-HB-155Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 155R, 2,700 ฿
3K-HB-155Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Active Hybrid 155L, 2,700 ฿
3K-ADX3000Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX3000R, 3,100 ฿
3K-ADX3000Lแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX3000L, 3,100 ฿
3K-ADX2500Rแบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX2500R, 2,600 ฿
3K-ADXLN4แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADXLN4, 3,300 ฿

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ชนิดแห้ง